Hun ville ikke finne kjærlighet som var perfekt, men hun ville finne en kjærlighet som var ekte. En kjærlighet som minnet henne om at godhet fortsatt fantes. Den kjærlighet som kunne kjempet for henne, og som kunne holde henne trygg. En kjærlighet som ville vist henne at det fortsatt var håp. En kjærlighet som ville vist henne hvilken dybde livet har, en dybde hun kanskje ikke hadde oppdaget ennå.

Hun ville ikke finne kjærlighet som var perfekt, men hun ville finne en som var lett. Som ikke var tung å bære, som ikke tynget hennes indre kjerne. En kjærlighet som ville lære henne å forstå at kjærligheten alltid var ment å være myk. At det alltid var ment å være ømt. En kjærlighet som ville minnet henne på hvor verdig hun alltid har vært. En kjærlighet som ville vist henne at hun var aldri for mye. En Kjærlighet som ville sett måten hun sender hjertet sitt i krig for andre. At hun ikke er i stand til å elske halvhjertet, men av hele seg. Denne kjærligheten ville vise henne at hun alltid elsket helt, nært og håpefullt. At denne kjærligheten ville vise henne at hun var verdig den, at hun fortjente å bli sett. At hun fortjente å bli hørt og å bli forstått. At hun alltid fortjente å bli holdt trygg og bli tatt vare på slik hun holdt om og tok vare på alle andre.

Hun ville ikke finne kjærlighet som var perfekt, men hun ville finne en kjærlighet som var ekte. Denne kjærligheten som ville vise henne at hun aldri var for mye.

At hun alltid var nok.

-Victoria

Mange tenker at de ikke kan vise sin egen sårbarhet, at det er et tegn på svakhet. Noen har en forventning om at de må være sterke hele tiden, få til alt, tåle alt. Det kan være tøft og vanskelig å erkjenne at vi strever i blant, eller synes livet er kaotisk eller tøft. Vi sammenlikner da sårbarhet med svakhet. Sårbarhet er ingen svakhet, det er en styrke når vi tør å åpne opp for den, akseptere den, og eie den. Alle har sårbarhet i seg. Det er en del av det å være menneske. Når du jobber med å eie din sårbarhet, anerkjenne den og tør å vise den for deg selv, og andre har du kommet et godt stykke på vei. Og i det ligger det mye styrke. Det er fint med mennesker som tør å erkjenne egen sårbarhet, mennesker som ikke forsøker å være så perfekte, mennesker som er menneskelige. Det gjør at vi føler oss trygge, og mindre annerledes selv. Det er menneskelig å streve, gjøre feil, ha det vondt, ikke føle at du mestrer alt. Det å akseptere dette, og eie din sårbarhet gjør at du anerkjenner deg selv, både som menneske og som den unike personen du er. Din sårbarhet er ikke noe du trenger å løpe fra, men å åpne deg opp for. Ei den, vær stolt av den på samme måte som dine andre egenskaper. Andre vil ikke like deg mindre av den grunn, tvert om vil du nok kjenne at andre kommer nærmere deg.

-Victoria